Vilde statistikker

Bag om statistikkerne i videoen, hvor data visualiseres på nye og anderledes måder – med ris, sukker og alt muligt andet! Statistikker kan sige en masse om verden og åbne øjnene for nye perspektiver. Her i videoen ser du, hvordan du kan visualisere data med ris, sukker og meget mere!
Inddrag interessante statistikker i undervisningen og tag samtidig en snak om, hvordan statistikker kan vildlede og hvad, der ligger bag dem. Statistik kan fx inddrages i geografi, men kan bruges i mange fag.

 

Se den tilhørende video her.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer