Habitatundersøgelse med bænkebidere

Undersøg bænkebideres habitat-præference ved at introducere to variable: lys/mørke og tørke/fugt. Du kan enten bruge en præferencebakke eller lave din egen af mælkekartoner.

 

Se den tilhørende video her.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer