Quizlet: sundhed

Begrebsark om sundhed, som bl.a. kan bruges, hvis du vil lave en Quizlet. Quizlet er et super godt redskab at bruge i undervisningen, når eleverne skal introduceres for nye fagord og begreber. Her kan man lægge sundhedsbegreberne ind med en tilhørende forklaring, og så er der forskellige muligheder for at lære dem.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer