Dyrk bakterier og undersøg antibiotika

Dyrk bakterier på agarplader, hvor den ene er påsmurt antibiotika. På den måde undersøges effekten af antibiotika. Vær opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, når man håndterer bakterier.

 

Se den tilhørende video her.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer