Undersøg bladenes farver

Bladene på træerne skifter farve om efteråret, og derfor er det relevant at undersøge farverne og snakke om, hvorfor de skifter. Man kan tage begreber som klorofyl, grønkorn og fotosyntese op. Her ses et enkelt forsøg, der viser det brede spektrum af farver, som findes i blade.

Se den tilhørende video her.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer