Grundstofkort

Grundstofferne tegnet og beskrevet af kunstneren Kaycie D. og oversat til dansk af Michael Pødenphant. Flot materiale til f.eks. at hænge i klasselokalet eller bruge som flashcards i undervisningen. Hvor optræder grundstoffet i virkeligheden? Og i stoffernes periodesystem? Hvilke andre grundstoffer kan det sættes sammen med?

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer