Grundstofgåder

Inspiration til opgaver til at lære om grunstofferne og grundstoffernes periodiske system. Opgaverne er lavet som gåder, hvor svarene danner ord og sætninger af grundstofsymboler. Hvis du vil have inspiration til opgaver og en anderledes måde at lære om grundstofferne og grundstoffernes periodiske system, så se mine “grundstofgåder” her!
Jeg har brugt siden https://www.chemspeller.com/ til at lave ord og sætninger dannet af grundstoffernes symboler, som eleverne skal gætte. Opgaverne i pdf’en kan kopieres direkte eller bruges som inspiration til at lave egne opgaver og gåder.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer