Universbegreber

Begrebsark til undervisningstema om solsystemets planeter og universet. Forklaringer på mange af de begreber, man støder på, når man har undervisning om Universet – både som lærer og som elev.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer