9 invasive arter

En invasiv art er en art, der ikke er hjemmehørende, og som gør skade på den oprindelige biodiversitet. Det er et voksende problem i Danmark og i Verden og derfor relevant at sætte fokus på i undervisningen. Jeg har udvalgt 9 invasive arter, som du kan læse om her.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Husk derfor at indberette materiale fra denne side, hvis din skole er udvalgt til Copydan.

Del materialet:

Flere materialer